Pierwszy dzień wiosny już jutro

Już jutro pierwszy dzień wiosny. Z naszych doświadczeń wynika, że nie wszyscy potrafią kulturalnie i zgodnie z prawem pożegnać zimę. Poniżej przedstawiamy kilka rad, które mamy nadzieję pomogą go spędzić bezpiecznie.

21 marca to kalendarzowy pierwszy dzień wiosny, obchodzony przez uczniów jako „Dzień Wagarowicza”. W tym dniu część uczniów bez wiedzy nauczycieli lub rodziców samowolnie opuszcza teren szkoły i korzysta z niego w różny sposób, czasami niezgodny z przepisami prawa.

Apelujemy do pracowników i właścicieli sklepów sprzedających alkohol, żeby konsekwentnie egzekwowali przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości dotyczące sprzedaży alkoholu tylko osobom pełnoletnim. Sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem.

Drodzy uczniowie, jutro z pewnością w Waszej szkole będzie dzień bez ciężkich sprawdzianów i kartkówek. Dlatego  warto brać czynny udział  w zajęciach, które zostaną zorganizowane w szkołach, często też przez Waszych rówieśników.

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu policjanci z naszej jednostki przeprowadzą działania mające na celu egzekwowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Będziemy też pomagać młodzieży szkolnej, która przypadkiem zabłądzi i zgubi drogę do szkoły bezpiecznie do niej dotrzeć. Informujemy, że ujawnionych wagarowiczów będziemy przekazywać dyrekcji szkół do których uczęszczają.

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły