O pożarach wiedzą naprawdę wiele

We wtorek, 19 marca 2019 roku w Racocie odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których udział wzięło 19 osób.

Powyższy Turniej ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Jego celem jest popularyzacja znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniowie reprezentujący szkoły w Racocie, Starych Oborzyskach, Kiełczewie i Starym Luboszu musieli wykazać się wiedzą ze znajomości technik ratowniczo-gaśniczych, aż po podstawy ratownictwa medycznego.

Poszczególne szkoły reprezentowali:

Szkołę Podstawową w Racocie – Adrian Borowiak, Helena Budny, Wojciech Wolarczak, Aleksandra Kozak, Zuzanna Browarczyk, Karolina Pachciarek, Julia Łukaszewska oraz Filip Wojciechowski

Szkołę Podstawową w Starym Luboszu – Maciej Łukaszewski, Wiktoria Bączyk oraz Marta Szczepaniak

Szkołę Podstawową w Kiełczewie – Tomasz Jaworski, Kacper Skórzanek oraz Makary Konieczny

Szkołę Podstawową w Starych Oborzyskach – Anastazja Dulas, Weronika Kozica, Wiktoria Rogalska, Daniel Michalak oraz Julia Piotrowicz.

Zebranych uczestników powitał Paweł Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół w Racocie, natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Mirosław Duda – Zastępca Wójta Gminy Kościan. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: Przewodniczący komisji – Arkadiusz Wesołek, Sekretarz – Anna Ptak oraz członkowie: Daniel Franek, Karina Chraplak oraz Marcin Marszewski.

Ostatecznie, w grupie I zwyciężyli:

I miejsce – Maciej Łukaszewski – Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu

II miejsce – Helena Budny – Szkoła Podstawowa w Racocie

III miejsce – Wiktoria Rogalska – Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach

 W grupie II zaś:

I miejsce – Julia Łukaszewska – Szkoła Podstawowa w Racocie

II miejsce – Filip Wojciechowski – Szkoła Podstawowa w Racocie

III miejsce – Karolina Pachciarek – Szkoła Podstawowa w Racocie

Specjalne słowa gratulacji oraz zamknięcia konkursu dokonał Henryk Bartoszewski – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Kościanie, a zarazem Starosta Kościański. Laureatom wręczono okolicznościowe medale, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zwycięskiej grupie będziemy kibicować ponownie jako reprezentantów gminy w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w Krzywiniu, 29 marca 2019r.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły