Uczniowe z Kokorzyna “znają swoje prawa”

Projekt Edukacyjny ,,Znam moje prawa” realizowany był w szkole w Kokorzynie od listopada 2018 do lutego 2019 roku. Odpowiedzialnymi za zadania realizowane w projekcie byli: pedagog szkolny, opiekun samorządu szkolnego oraz bibliotekarze.

Głównym celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat praw dziecka oraz przybliżenie postaci Janusza Korczaka. Uczniowie zostali zapoznani z dokumentami określającymi prawa dziecka: Konwencją Praw Dziecka, Deklaracją Praw Człowieka i Statutem Szkoły. Uświadomiono dzieciom, że istnieją osoby i instytucje, do których mogą zwrócić się o pomoc, jeśli ich prawa zostaną naruszone.

Wychowawczynie  klas I-VI oraz pani pedagog w klasach  IV – VI przeprowadziły zajęcia dotyczące konwencji. Na korytarzu i w  klasach zostały wykonane gazetki dotyczące praw dziecka. Na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki na temat życia i działalności Janusza Korczaka. Młodsi uczniowie wykonywali plakaty i układali wiersze ukazujące ich prawa, starsi brali udział w konkursie wiedzy „Prawa Dziecka” oraz  pisali wiersze.

Na zakończenie projektu odbyło się przedstawienie przez uczniów klasy III b  pt. ,,Znam moje prawa”. Wszystkie przedsięwzięcia z projektu zostały zrealizowane, uczniowie chętnie i aktywnie realizowali podjęte działania.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły