Mobilny Punkt Obsługi Świadczeniobiorców – wydawanie kart EKUZ

Pracownicy Funduszu będą wydawać Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w środę, 20 marca 2019 roku w godzinach od 10.00 do 15.00.Po dokumenty można się zgłosić w budynku G  (Szpitalny Oddział Ratunkowy, gabinet nr 2) Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, przy ul. Szpitalnej 7.

Przypominamy, że wszystkie mobilne akcje wydawania EKUZ są jednodniowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy z dowodem tożsamości (i ew. pełnomocnictwami do złożenia wniosku/odbioru karty w imieniu innych osób). Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia – musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta, lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.Osoby, które kolejny raz zamierzają wyrobić sobie kartę EKUZ proszone są o sprawdzenie ważności posiadanej karty. Często zdarza się, że osoby posiadające ważną kartę wnioskują o wydanie nowej, a to wydłuża czas jej otrzymania, ponieważ aktualną trzeba najpierw unieważnić.Ważność karty można sprawdzić w jej dolnym, prawym rogu. Po ostatniej nowelizacji przepisów – w listopadzie 2018 roku – wielu osobom, np. zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, czy prowadzącym działalność gospodarczą, karta wydawana jest na okres półtora roku, a np. emerytom, tak jak do tej pory – na 5 lat. Termin ważności EKUZ zależy od rodzaju tytułu do ubezpieczenia.

Najnowsze artykuły