Wybory sołeckie w Gminie Kościan

Zakończyły się spotkania wyborcze w 37 sołectwach Gminy Kościan. Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 12495 osób, a w wyborach sołeckich wzięło udział 1967 mieszkańców. Średnio frekwencja wyniosła zatem 15,7 %. W 18 sołectwach zebrania odbyły się w pierwszym terminie. Najwięcej mieszkańców zjawiło się na zebraniach w Racocie (245), Wyskoci (114) i Turwi (111). Najwyższą frekwencję odnotowano w Witkówkach (47,8 %), Wyskoci (40,9 %) i Krzanie (40 %), a najmniejszą w Starych Oborzyskach (5,5 %), Kiełczewie (6,6 %) i Widziszewie (6,8). Spośród 37 sołtysów wybranych na kolejną kadencję – trzynastu jest nowych, co stanowi 35 % populacji. O funkcję sołtysa ubiegało się w sumie 56 kandydatów. W 23 sołectwach był tylko jeden kandydat. Poszczególne wsie reprezentować będzie 15 kobiet i 22 mężczyzn. Podczas zebrań wiejskich wybrano również 206 członków Rad Sołeckich, którzy będą wspierać sołtysów w pracach na rzecz ich „małych ojczyzn”. Zgłoszono także 170 uwag i wniosków, które będą w najbliższym czasie przedmiotem analiz Wójta i Rady Gminy Kościan.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły