Szkolenie o funduszach

Zagadnienia finansowe zdominowały szkolenie dla nowo wybranych sołtysów z terenu ziemi krzywińskiej, które odbyło się w piątek, 8 marca br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu. Eksperci z firmy ,,Egitim’’ przedstawili ,,szefom sołectw’’ mechanizmy funkcjonowania budżetu i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwypukleniem zagadnień dotyczących ,,funduszu sołeckiego’’.

Najnowsze artykuły