Projekt “Szkoła bez hałasu” w Starym Luboszu

Już po raz ósmy w Szkole Podstawowej w Starym Luboszu został przeprowadzony projekt „Szkoła bez hałasu”. W tym roku odbyła się rywalizacja międzyklasowa – która klasa będzie najcichsza przez cały miesiąc. Zadanie okazało się trudne, ale wykonalne. Uczniowie przygotowali plakaty na temat „Co oznacza słowo cisza?”. Odbył się również konkurs na znak graficzny pod hasłem „Nie hałasuj!”. Na podsumowanie projektu do szkoły przyjechali goście z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu – pani Zuzanna Pawłowska i pan Zbigniew Gołębiewski. Nasi goście przeprowadzili zajęcia w klasach 0 – III i klasach IV – VI na temat szkodliwości hałasu, jego wpływu na zdrowie człowieka. Omówili temat związany z dźwiękiem oraz przypomnieli definicję hałasu. Na koniec zmierzyli specjalnym miernikiem poziom hałasu w różnych sytuacjach. Podczas spotkania dużym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszyły się przeprowadzane doświadczenia. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za bardzo ciekawe zajęcia. Nad całością projektu czuwała pani Iwona Bakalarska.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły