Planowane zamknięcie wody w Kościanie!!!

W nocy z 6/7 i z 7/8 w godzinach 22 do 6 rano nastąpi zamknięcie wody w rejonie ulic Nadobrzańska, Wały Żegockiego, Wyszyńskiego, Szpitalna, Wodna, Masztalerza, Garbarska.

W nocy 13/14 i 14/15 w godzinach 0d 22 do 6 rano nastąpi zamknięcie wody w rejonie ulic Strzelecka, Targowa, Szewska, Pl. Niezłomnych, Szczepanowskiego, Rzemieślnicza, Rynek, Wrocławska, Kościelna.

Jednocześnie informujemy , że po ponowieniu dostawy wody może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy. Zamknięcie wody jest spowodowane przeprowadzeniem czyszczenia sieci wodociągowej celem poprawienia jakości dostarczanej wody do klientów. Opis sposobu czyszczenia:

– wyłączenie czyszczonego odcinka sieci układami zasuw,

– etap I czyszczenia – tłoczenie hydrantami wody chlorowanej i powietrza wyprodukowanej w urządzeniach ciśnieniowo – strumienicowych. Usuwanie z rur osadów luźnych i miękkich barwiących wodę w normalnych warunkach eksploatacji rurociągu

– etap  II czyszczenie – tłoczenie do rur mieszaniny wody chlorowanej, powietrza i materiału ściernego w postaci gruboziarnistej kamiennej soli spożywczej – usuwanie z rur osadów półtwardych,

– intensywne wypłukanie końcowe – tłoczenie wody chlorowanej i powietrza, neutralizacja zapachów i końcowa dezynfekcja,

– odpowietrzenie układu połączone z końcowym płukaniem czystą wodą, sprawdzenie czystości wody, napełnianie zładu i wyrównanie ciśnień w układzie sieci,

– włączenie oczyszczonej sieci do układu zasuwami sieciowymi.

Technologia czyszczenia za pomocą czyszczącego medium daje gwarancję zachowania wymogów higieniczno – sanitarnych w wodociągach publicznych (atest higieniczny) oraz zapewnia kompensację i ograniczenie do minimum szkodliwych dla rur uderzeń hydraulicznych. Metoda jest opatentowana PL 200280 – „Sposób czyszczenia z osadów rur oraz urządzenie do czyszczenia rur wodociągowych” z kompensacją uderzeń hydraulicznych i przyspieszaczem prędkości przepływu medium czyszczącego. Do czyszczenia będą użyte metody i środki z atestami: atest PZH nr: HK/W/0181/01/2008 na system czyszczenia sieci wodociągowych, atest PZH nr: HK/W/0181/02/2008 na czyściwo – sól kamienna/chlorek sodu, podchloryn sodu stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Prace będzie wykonywać Aquaclear z Nowej Soli – www.aq .homme.pl. Metoda ta była już wykorzystywana w Wodociągach Kościańskich min. w latach 2011 – 2012.

źródło:WODOCIĄGI KOŚCIAŃSKIE SP.Z.O.O.

Najnowsze artykuły