Badania ankietowe mieszkańców

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego pn. „Wykorzystywanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych”. Na terenie Gminy Kościan, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w okresie od 18 marca do 31 maja.

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na stronach internetowych:

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-marzec-2019,165,1.html

oraz http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły