XXI Miejski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Burmistrz Miasta Kościana informuje, że XXI Turniej Wiedzy Pożarniczej nt.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje miejskie), który odbył się w SP Nr 1 w Kościanie w dniu 01.03.2019 r. został rozstrzygnięty.

W dniu 01.03.2019 r. Komisja w składzie:

Przewodniczący  – kapitan Jacek Donaj

Członek Komisji – kapitan Szymon Klemenski

Członek Komisji – starszy sekcyjny Michał Bednarczyk

Eliminacje  Miejskie: udział wzięło 27 uczestników, w tym:

– w grupie    I   –     6,

– w grupie   II   –   15,

– w grupie  III  –     6.

w wyniku rozgrywek finałowych, zakwalifikowała na eliminacje powiatowe, które odbędą się w ZSP w Krzywiniu, w dniu 29.03.2019 r. godz. 10:00 następujących uczestników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. I-VI):

  1. Julia Woś                                                 – SP Nr 4   –           34/35 pkt.
  2. Nelly Abong                                             – SP Nr  4  –           23/35 pkt.
  3. Bartosz Biegański                                   – SP Nr  1  –           21/35 pkt.

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe kl. VII-VIII, gimnazjalne kl. III):

1.   Oliwia Zamelska                                   – SP Nr 2   –           35/35 pkt.

2.   Filip Mizera                                           – SP Nr 2  –            33/35 pkt.

3.   Bartosz Heliński                                    – SP Nr 2  –            31/35 pkt.

 

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

1. Eryk Nowicki                                            –  ZSP w Kościanie         –            33/35 pkt.

2. Miłosz Kiciński                                        –  I L.O. w Kościanie                 32/35 pkt.

3. Aleksandra Nowak                                  –  I L.O. w Kościanie      –            22/35 pkt.

 

          Aby przystąpić do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  należy przeprowadzić eliminacje: – szkolne, miejskie (gminne), powiatowe, wojewódzkie. Jest to test składający się z 35 pytań dla wszystkich grup. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, każda błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi to 0 punktów. Maksymalnie można było uzyskać 35 punktów. Czas na rozwiązanie testu – 60 minut.

          Organizatorem etapów: szkolnego i miejskiego jest Burmistrz Miasta Kościana – Piotr Ruszkiewicz przy współpracy Prezesa OSP Kościan Huberta Bartkowiaka.

Sponsorem nagród rzeczowych (sprzętu sportowo-turystycznego), dyplomów i poczęstunku jest Burmistrz.

          Nagrody wręczyli: (w imieniu Prezesa Huberta Bartkowiaka – kapitan Jacek Donaj, w imieniu Burmistrza – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Urzędu Miejskiego Kościana – Beata Ścigała.

          Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” przebiegał sprawnie i bez żadnych uwag ze strony uczestników, opiekunów i sędziów.

Fot. Karina Jankowska

Źródło: koscian.pl

Najnowsze artykuły