Rusza “Taksówka dla seniora w Kościanie”

Dziś rozpoczyna się pilotażowy etapu projektu „Taksówka dla seniora w Kościanie”, który adresowany jest dla mieszkańców miasta Kościana i będzie trwał do 31 maja 2019 roku.

Poniżej prezentujemy podstawowe założenia projektu:

1.    Z projektu mogą bezpłatnie korzystać wyłącznie mieszkańcy Kościana, którzy mają ukończone 70 lat i więcej.

2.      Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem koordynatora usług, numer telefonu  574 445 572.

3.      Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior,  jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.

4.      Zgłoszenia przejazdu należy dokonać od 8.00 do 12.00 nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym przejazdem.

5.      Odwołania przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd.

6.      W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia.

7.      Przejazdy na terenie Kościana mogą odbywać się do: urzędu, na cmentarz, na dworzec PKS lub PKP albo do placówki medycznej na umówioną wizytę (na badania, wizytę specjalistyczną).

8.      Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych, np. pogorszenie stanu zdrowia.

9.      Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu.

10.  Opiekun musi mieć ukończone 16 lat.

11.  Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w dni robocze w godz. 09:00 – 18:00.

12.  Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.

13.  W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę lub sam musi SAMODZIELNIE zadzwonić do taksówkarza.

14.  Taksówkarz przekaże każdemu seniorowi wizytówkę z numerem telefonu taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.

15.  Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez Seniora po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.

16.  Taksówkarz może zaczekać z powrotem na seniora do 30 minut.

17.  Jedna osoba może skorzystać z  bezpłatnej usługi z max. 2 przejazdów miesięcznie  w trakcie realizacji projektu.

18.  Osoba zgłaszająca musi podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres przejazdu.

Ulotka taksówka dla seniora w Kościanie

Źródło: koscian.pl

Najnowsze artykuły