Forum edukacyjne

Tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu kościańskiego wzięli udział w Forum edukacyjnym zorganizowanym 26 lutego 2019 roku w Kościanie z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kościanie i Powiatowego Urzędu Pracy.

W Forum, które odbyło się na hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Kościanie wzięli udział uczniowie, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania nauki w klasach techników i szkół zawodowych – branżowych. Organizatorzy skierowali zaproszenia do 84 firm z powiatu. W forum wzięli udział przedstawiciele Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, samorządowcy i rzemieślnicy. Swoją ofertę edukacyjną zaprezentował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie

Witając młodzież Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański podziękował młodzieży za wypełnienie ankiet dotyczących dalszej edukacji. – Bardzo wam dziękuję za odpowiedź.  Stanęliście na wysokości zadania i odpowiedzieliście gdzie i czego się będzie chcieli uczyć. Dlatego nasze zaproszenie skierowaliśmy do wszystkich tych uczniów, którzy wybrali kształcenie zawodowe. I dlatego na tej sali spotykają się zawodowcy, przedstawiciele zakładów, warsztatów i firm – mówił starosta. – 1 września tego roku będzie w całym kraju specyficzny. W szkołach znajdą się dwa roczniki. Zwykle w powiecie gimnazja kończyło około 780 dzieci, a w tym roku będzie 1570 absolwentów. To nakłada wielki wysiłek organizacyjny na tych, którzy mają wam stworzyć warunki do nauki. Mamy was wszystkich pomieścić. I jeszcze mamy wypełnić wasze oczekiwania. Stajemy przed tym wyzwaniem i przy waszej aktywności, waszym zdecydowaniu będzie nam łatwiej tą dużą liczbę absolwentów zagospodarować. Dziękuję wam za tak liczną obecność – podkreślał starosta. – Przyjemnie jest nam, że wykazaliście takie zainteresowanie. To świadczy o tym, że dojrzewacie do odpowiedzialności za swoje dorosłe życie. Dziękuję przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się przyjąć zaproszenie i są tutaj. Dziękuję, że zechcieliście otworzyć swoje zakłady, warsztaty, firmy i przyjąć młodych ludzi. Dziękuję gościom, bo troska o wykształcenie społeczeństwa leży w nas wszystkich, którzy pełnimy funkcje publiczne. To nasze wspólne zmartwienie – zaznaczył H. Bartoszewski.

– To do was młodzi ludzie kierujemy to spotkanie – mówił do młodzieży Starosta Kościański – byście mogli w bezpośredniej konfrontacji, poszukując ciągle swojego zawodu spotkać się i porozmawiać z pracodawcami o możliwościach kształcenia praktycznego. Dlatego głównym celem dzisiejszego forum jest konfrontacja waszych oczekiwań i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie kształcenia. Bardzo często  – zaznaczył starosta – w różnych rozmowach, które toczymy daje się słyszeć uwagi, że ciągle kształcenie zawodowe nie jest dostosowane do rynku pracy. Nasze forum jest próbą wyjścia naprzeciw temu zagadnieniu, aby jak najlepiej was przygotować do wyjścia na rynek pracy, abyście wybrali te zawody, które lubicie, te zawody, które znacie, te zawody, które są waszą pasją. Byście, później, w dorosłym życiu nie przeżywali rozczarowań, że nie tak chciałem, chciałam się wykształcić. Niech wasz wybór będzie taki, byście nie musieli zbyt często zmieniać branży. Prosimy was byście z całą powagą potraktowali dzisiejsze spotkanie  – apelował starosta H. Bartoszewski.

Gościem forum był m.in. dr Mirosław Radoła z Zakładu Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM w Poznaniu.  – Żyjemy w dynamicznych i ciekawych czasach – mówił zebranym – w których oczekujemy natychmiastowości. Mimo to – podkreślił – pewne rzeczy są niezmienne. Mądry człowiek powinien coś potrafić i powinien wiedzieć jak się zachować.  Naukowiec, w związku z tym, że bierze udział w wielu rozmowach kwalifikacyjnych i ma okazję obserwować młodych ludzi mówił, że absolwentom szkół brakuje umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy. – Problemem młodzieży jest także – zaznaczył – poprawne posługiwanie się językiem polskim.  Nie umiecie mówić o sobie i o swoich pasjach i swoich zainteresowaniach. Starajcie się dbać o język – apelował do młodzieży. Przywołując przykłady z rozmów kwalifikacyjnych dr Radoła mówił o braku podstawowych umiejętności, choćby w napisaniu poprawnego wniosku, czy listu.  – Życie to nie papier, a wybór drogi i praca, która ma przynosić satysfakcję. Nie jest ważne –  w jego ocenie  – to, czy ktoś ukończy szkołę zawodową, czy średnią. Każda szkoła jest – podkreślał – wartością i ma służyć życiowej satysfakcji.

Po przemówieniach zaproszonych gości przyszła kolej na odwiedzanie stoisk i konsultacje z przedsiębiorcami oraz nauczycielami i uczniami prezentujących się szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: powiatkoscian.pl

Najnowsze artykuły