Zamknięcie przejść pod mostami kolejowymi w Kościanie

Zamknięcie dróg wewnętrznych – tras pieszo – rowerowych w związku z przebudową mostów kolejowych zlokalizowanych w Kościanie w km 123+286 i 123+511 trasy głównej linii kolejowej E59 relacji Poznań – Wrocław przewidywane od dnia 04.03.2019 r.;

  1.         Trasa ul. Wrocławska – Łazienki
  2.         Trasa ul. Piłsudskiego – ul. Torowa (przy Targowisku). 

Trasa pieszo – rowerowa  ul. Wrocławska –  Łazienki   zamknięta całkowicie od 04.03.2019 r. do dnia 01.03.2020 r. natomiast  trasa ul. Piłsudskiego – ul. Torowa będzie zamykana okresowo od 04.03.2019 do 01.03.2020 r.

O terminie zamknięcia trasy ul. Piłsudskiego –  ul.Torowa  Wykonawca przebudowy będzie informował odrębnymi komunikatami.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu  służb specjalnych takich jak karetka pogotowia, straż pożarna, policja w każdym etapie trwania budowy.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu pieszego i rowerowego na czas przebudowy  opublikowany w załączonych plikach:

Źródło: koscian.pl

Najnowsze artykuły