Wyłączenie dopływu wody w m. Czarkowo i Nacław

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 26.02.2019 r. (wtorek) nastąpiło wyłączenie dopływu wody do nieruchomości w miejscowości Czarkowo i Nacław (od toru kolejowego w kierunku Czarkowa).

Powyższe wyłączenie spowodowane jest awarią na sieci wodociągowej powstałej przy pracach związanych z Modernizacją linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły