Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Poniżej przedstawiamy Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji nr 4/2019 (znak IR-III.7820.20.2018.9) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 308 od miejscowości Bonikowo w km ok. 43+831 istniejącej drogi wojewódzkiej nr 308 do skrzyżowania z drogą ekspresową S5, realizowanej w ramach zadania pn. „Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odcinku Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5”.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły