XVII – Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie – program minutowy

Przypominamy, że tylko do 27 lutego 2019 roku można zgłaszać swój udział w Mistrzostwach. Na stronie internetowej powiatu, poniżej do pobrania karta zgłoszenia. Karty należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Informujemy i przypominamy, że w tym roku nastąpiła zmiana polegająca na tym, że nie będzie można zgłaszać udziału w zawodach na miejscu w Zieleńcu.

Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie odbędą w sobotę 2 marca 2019 roku.

Program minutowy:

Uroczyste otwarcie zawodów                                                                                              10.20

Kolejność startów

Start obniżony

NARTY

1. A. urodzeni: 2011 r. i młodsi, ( 8 lat i młodsi )                                                                10.30

2. B. urodzeni: 2010-2009, ( 9-10 lat )                                                                                10.40

SNOWBOARD

3. A urodzeni: 2011 i młodsi, ( 8 lat i młodsi )                                                                    10.45

4. B urodzeni: 2010- 2006, ( 9-13 lat )                                                                                 10.45

Start z namiotu startowego

NARTY

5. C. urodzeni: 2008- 2006, ( 11-13 lat)                                                                               11.00

6. D. urodzeni: 2005-2003, (14-16 lat )                                                                                11.35

7. I. urodzeni: 1953 i starsi, (66 lat i więcej )                                                                      12.25

8. H. urodzeni: 1963-1954, ( 56-65 lat )                                                                              12.30

9. G. urodzeni: 1979-1964, (40-55 lat )                                                                               12.35

10. F. urodzeni: 1999-1980, (20-39 lat )                                                                              13.00

11. E. urodzeni: 2002-2000, ( 17 – 19 lat)                                                                           13.25

I Dekoracja zwycięzców NARTY kat. A,B,C,D i Snowboard kat. A, B                             ok. 12.25

II Dekoracja zwycięzców NARTY kat. E, F, G, H, I                                                          ok. 14.20

 

SNOWBOARD

12. C. urodzeni: 2005-2003, ( 14-16 lat )                                                                             14.20

13. D. urodzeni: 2002-2000, ( 17-19 lat )                                                                            14.40

14. E. urodzeni: 1999 i starsi, (20 lat i starsi )                                                                      15.00

Dekoracja zwycięzców SNOWBOARD kat. C-E                                                               ok. 15.15

Zakończenie zawodów                                                                                                       ok. 16.00

Źródło: powiatkoscian.pl

Najnowsze artykuły