V sesja Rady Gminy Kościan

Przewodniczący Rady Gminy Kościan Jan Szczepaniak informuje, że V sesja Rady Gminy Kościan odbędzie się w piątek 22 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w „Domu Ogrodnika” w Widziszewie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o stopniu realizacji uchwał podjętych na IV sesji Rady Gminy.

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościan.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiełczewie (druk nr 33),

8.2. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach (druk nr 34),

8.3. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 (druk nr 35),

8.4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kościan w 2019 r. (druk nr 36),

8.5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Katarzyninie (druk nr 37),

8.6. wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowym Dębcu (druk nr 38).

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Gminy Kościan

 

/-/ Jan Szczepaniak

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły