Odprawa podsumowująca 2018r

Punktualnie o godz. 10:00 na sali konferencyjnej KPP w Kościanie rozpoczęła się odprawa podsumowującą pracę naszej jednostki w minionym roku. W odprawie udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Konrad Chmielewski. Na odprawę przybyli również przedstawiciele lokalnych władz: Wicestarosta Kościański, Zastępca Wójta Gminy Kościan, Burmistrzowie oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kościańskiego. W odprawie udział wziął również Prokurator Rejonowy w Kościanie.

Komendant Powiatowy Policji w Kościanie – insp. Andrzej Zakrzewski podsumował wyniki pracy poszczególnych pionów naszej jednostki. Następnie Wicestarosta Kościański podziękował za dotychczasową współpracę między Policją a lokalnymi samorządami, jednocześnie zapewnił o dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kościańskiego. Prokurator Rejonowy – Marzena Tylińska podsumowała efekty ubiegłorocznej współpracy z naszą jednostką, podkreślając dobrą współpracę na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego.

Na koniec, wyniki pracy kościańskich policjantów na tle całego garnizonu wielkopolskiego podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ponadto Komendant wskazał obszary, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę w 2019r. Bardzo istotną kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W 2019r. mają rozpocząć się prace związane z rozbudową naszej komendy.

W 2018r. na terenie powiatu kościańskiego doszło do 1424 przestępstw. W ubiegłym roku policjanci z naszej jednostki przeprowadzili 3560 rożnego rodzaju interwencji. Średnio licząc, daje nam około 10 interwencji policyjnych każdego dnia.

Średni czas na podjęcie interwencji wyniósł 8 min 21 sekund. Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych sytuacjach osoby wzywające pomoc czekały krócej, a w innych czas ten był dłuższy.

Policyjne radiowozy będące na stanie naszej komendy w minionym roku przejechały 495 888km, co oznacza, że dziennie pokonywały dystans około 1359km. Pamiętajmy, że na drogi każdego dnia wyjeżdżają radiowozy ruchu drogowego, prewencji, pionu kryminalnego a także z trzech posterunków wchodzących w skład naszej jednostki.

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły