Zmiana organizacji ruchu drogowego

Przy wyjeździe z ul. Czempińskiej na ul. Północną obowiązuje nakaz jazdy w prawo (w stronę ronda). Nie można już skręcić z ul. Czempińskiej w stronę wiaduktu.

Źródło:Urząd Miasta Kościan

Powiązane artykuły

Wpisz komentarz

STOP HEJTOWI - PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ ANONIMOWY! Jeśli zamierzasz kogoś bezpodstawnie pomówić, musisz wiedzieć, że osobie pokrzywdzonej przysługuje prawo zgłoszenia tego faktu policji, której portal jest zobligowany wydać numer ip Twojego komputera.