Konkurs muzyczny „Poezja wyklęta”

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Poezja wyklęta” skierowany jest do młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół muzycznych.

Zadaniem uczestników jest napisanie muzyki do jednego z utworów umieszczonych w załącznikach. Przygotowaną w ten sposób piosenkę należy przesłać w formie mp3 na adres opiekuna konkursu w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

Teksty utworów pochodzą z akt spraw członków ugrupowań antykomunistycznego podziemia niepodległościowego działających na terenie województwa wielkopolskiego. Wyżej wymienione materiały znajdują się obecnie w zasobie Oddziałowego Archiwum IPN Oddział w Poznaniu.

Rozstrzygnięcie konkursu koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu odbędzie się w marcu 2019 r., w okresie obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Zwycięskie utwory zostaną nagrane w profesjonalnym studiu i zaprezentowane szerszej publiczności.

Poniżej zamieszczamy regulamin z kartą zgłoszenia oraz utwory.

Kontakt: Anna Chmielewska-Metka, anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl, 61 835 69 53.

Najnowsze artykuły