III edycja konkursu „Sztafeta pamięci. Losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej” – nadsyłanie prac do 28 lutego 2019

Celem konkursu o symbolicznym tytule „Sztafeta pamięci” jest zachęcenie do rodzinnych dyskusji o historii II wojny światowej i o wplecionych w nią losach przodków. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prosimy o przygotowanie prac pisemnych.

Laureaci w ramach tzw. wyjazdu pamięci do Niemiec, Włoch i Austrii zaplanowanego na maj 2019 roku odwiedzą miejsca pamięci ważne dla Polaków, będą także uczestniczyć w międzynarodowych uroczystościach związanych z 75. rocznicą zdobycia Monte Cassino. Konkurs organizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych i Wielkopolskim Muzeum Niepodległości – Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z podanym niżej regulaminem i nadsyłanie prac wraz z metryczkami do 28 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Koordynator: Agnieszka Kołodziejska, agnieszka.kolodziejska@ipn.gov.pl, tel. 61 835 69 55

Najnowsze artykuły