Wybory sołtysów rozpoczęte

28 stycznia br. rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych, czyli sołectwach na terenie Gminy Krzywiń. W pierszy dzień “akcji wyborczej” w sołectwie Bielewo funkcje sołtysa powierzono na najbliższe 5 lat Panu Władysławowi Koniecznemu. Mieszkańcy postawili na kontynuacje, bowiem Pan Władysław był już sołtysem w poprzedniej kadencji. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jakub Berdychowski- Przewodniczący, Mateusz Demski, Czesław Kaczmarek, Łukasz Pieniężny, Dariusz Szulc. W sołectwie Bieżyń mieszkańcy postawili na młodość i funckje sołtysa powierzyli 27-letniemu Patrykowi Jankowskiemu (na zdjęciu po lewej). W skład Rady Sołeckiej weszli: Bernadeta Szczygieł – Przewodnicząca, Marek Rajewski, Bartosz Dopierała, Jan Kozłowski, Mateusz Kurasiak i Adrian Dopierała.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły