Sport i profilaktyka

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie w drugim tygodniu ferii zorganizowano półkolonie w ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. W zajęciach brało udział 45 dzieci z klas I – III.Zajęcia sportowe sprzyjały integracji i zachęcały dzieci do współpracy w grupie i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizowane w szkole zajęcia sportowe wzbogacono o zajęcia dydaktyczne, na których najmłodsi dowiedzieli się jak udzielać pierwszej pomocy i jak negatywne skutki ma kontakt z narkotykami, papierosami i alkoholem. Uczestnicy półkolonii poza zajęciami w szkole byli także na pływalni, lodowisku, ściance wspinaczkowej i w siłowni. W Lesznie harcowali na trampolinach w Jump World. Podczas wakacji znalazł się także czas na wizytę w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie dzieci dowiedziały się jak udzielać pierwszej pomocy i jak bezpiecznie bawić się podczas ferii.Zajęcia w ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” wsparło kwotą1850 złotych Starostwo Powiatowe w Kościanie.Łącznie na realizację programu Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył w tym roku kwotę 30 600 złotych. Wsparcie otrzymało 46 sportowych inicjatyw z terenu całego powiatu.

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły