Wybory sołtysów rozpoczęte

28 stycznia br. rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych, czyli sołectwach na terenie Gminy Krzywiń. W pierszy dzień “akcji wyborczej” w sołectwie Bielewo funkcje sołtysa powierzono na najbliższe 5 lat Panu Władysławowi Koniecznemu. Mieszkańcy postawili na kontynuacje, bowiem Pan Władysław był już sołtysem w poprzedniej kadencji. W skład Rady Sołeckiej weszli: Jakub Berdychowski- Przewodniczący, Mateusz Demski,…

Czytaj więcej

To nie tylko hasło to fakt!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” – to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Hasło promujące kampanię to nie pusty slogan! To fakt! A jak przekłada się to na nasze codzienne życie? W minionym tygodniu strażacy z powiatu kościańskiego odnotowali 4 zdarzenia związane z wystąpieniem tego śmiertelnie…

Czytaj więcej

Sport i profilaktyka

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie w drugim tygodniu ferii zorganizowano półkolonie w ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. W zajęciach brało udział 45 dzieci z klas I – III.Zajęcia sportowe sprzyjały integracji i zachęcały dzieci do współpracy w grupie i do aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizowane w szkole zajęcia…

Czytaj więcej

Remont Wydziale Geodezji

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kościanie przy al. T. Kościuszki 22 trwa generalny remont. W części pomieszczeń, które obejmuj remont było archiwum wydziału. Prace trwają etapowo. W ramach prac rozebrano wewnętrzne ściany, zdemontowano stolarkę drzwiową, kraty okienne, wykuto nowe otwory drzwiowe, zdemontowano oświetlenie, podłogi, zlewy i umywalki. W ramach prac zostaną m.in. wykonane…

Czytaj więcej

Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS

Nie tylko emeryci dostaną PIT z ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z funduszu ubezpieczeń społecznych. Kiedy PIT W drugiej połowie stycznia ZUS rozpoczął akcję PIT. Tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego. Przed 1 marca, wszyscy, którzy w ubiegłym roku, choćby tylko jeden raz, pobrali świadczenie…

Czytaj więcej