Informacja Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – bezpłatne doradztwo 4.02.2019

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich będzie pełnił stałe dyżury w siedzibie OWP w Kościanie w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Drodzy Klienci!

Dnia 04 lutego 2019r. w godz. 10.00-13.00 doradcy będą udzielali informacji dotyczących programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020:  Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna.

Będzie można uzyskać informacje dotyczące pozyskania środków i dotacji z Funduszy Europejskich, porozmawiać o szansach na dofinansowanie projektów, otrzymać cenne rady i wskazówki pomocne przy wypełnianiu wniosków!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr tel. 65 512 77 83 lub 797 508 207 lub adresem mailowym: biuro@owp.koscian.net.

Zapraszamy!

Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły