Pomoże Ośrodek Wsparcia

W Kościanie od 11 lat działa i niesie pomoc Ośrodek Wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub przewlekłą chorobą psychiczną. – Jesteśmy placówką dziennego pobytu.  Naszym celem jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób przebywających w ośrodku – mówi Kinga Poniży, kierownik placówki.

– Mamy wolne miejsca, dlatego zachęcamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do odwiedzenia ośrodka, zapoznania się z naszymi warunkami i ofertą. Nasz ośrodek to przyjazne, kolorowe i pełne życia miejsce. Przede wszystkim niesiemy pomoc rodzinom i osobom potrzebującym wsparcia – podkreśla Kinga Poniży.

Działania Ośrodka Wsparcia obejmują w szczególności:

      – trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,

      – trening nabywanie i podtrzymywanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozmowy, nauka odpowiedzialności, współpracy, partnerstwa i zachowania w miejscach publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

     – trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, kinem, teatrem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych – wyjazdy do kina i teatru,

      – poradnictwo psychologiczne i socjalne,a

      – pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

      – niezbędną opiekę,

      – terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację – wycieczki, wyjazdy na zawody,

      – wspieranie rodzin uczestników.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia ośrodka przy ul. Gostyńskiej 52 w Kościanie. Zapraszamy do także na stronę internetową: www.osrodekwsparcia.pl. Prosimy również o kontakt telefoniczny: 65 511 00 31.

Źródło: powiatkoscian.pl

Najnowsze artykuły