Ferie na sportowo 2019

Zakończył się projekt „Ferie na sportowo 2019”.

Organizatorami aktywnego spędzania czasu dla dzieci byli Radny Gminy Kościan Adamczak Marcin, Sołectwo Pianowo, Nowe Oborzyska, Kurowo, Kawczyn i Stare Oborzyska.

Ferie zostały zorganizowane dzięki wsparciu Powiatu Kościańskiego w ramach konkursu „Ferie na sportowo” i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kościan.

Każdego dnia udział w zajęciach i wyjazdach wzięło 50 dzieci. Pierwszy dzień to wyjazd na basen w Kościanie i zajęcia sportowe na Sali sportowej w Starych Oborzyskach. Drugi dzień dzieci spędziły w Family Club Śmigiel na Bowlingu i na ściance wspinaczkowej w Wieży Ciśnień w Kościanie. Trzeci dzień to wyjazd do kina Cinema 3D w Lesznie i zajęcia kulinarno – artystyczne na świetlicy w Pianowie.

Dziękujemy za bezinteresowną pomoc wszystkim osobom, które sprawowały opiekę nad dziećmi.

Opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów pełniły panie: Justyna Majchrzak, Karolina Wojciechowska , Eliza Kozłowska i panowie: Piotr Szafranek i Arkadiusz Wesołek na basenie. Zajęcia sportowe zorganizował trener Krzysztof Szafranek. Zajęcia artystyczne odbyły się pod przewodnictwem pani Marii Bidzińskiej i pani Teresy Kmiecik. Zajęcia kulinarne przygotowały panie: Magda Wojciak i Monika Józefowska.

Podczas podsumowania dzieciom słodki upominek wręczyli: pani Helena Klimaszyk i pan Roman Podgórski z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także sołtysi: pani Maria Bidzińska i pan Albin Bednarek.

Wszystkie zajęcia i wyjazdy dla dzieci były bezpłatne.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły