Zajęli dworzec i opanowali pociąg

Powstańcza Kompania Śmigielska 10 stycznia wyruszyła do Osiecznej pod dowództwem Józefa Łukomskiego, dzień później wzięła udział w zwycięskiej potyczce z oddziałami Grenzschutzu. Kolejnym oddziałem zorganizowanym w Śmiglu był batalion, którym dowodził Bolesław Płócieniak. Batalion liczył około 500 osób i został podzielony na 4 kompanie.W późnych godzinach rannych, 12 stycznia 1919 roku, dotarła do Lipna Nowego – po zajęciu Krzycka Małego – jedna z kompanii, dowodzona przez sierżanta Kazimierza Wojciechowskiego.  200 osób zostało ostrzelanych przez oddział piechoty niemieckiej. Oddział śmigielski sprawnie otoczył nieprzyjaciela, w krótkiej walce zadał mu straty i zmusił do złożenia broni. Do niewoli wzięło ponad 50 żołnierzy i 1 oficera. Kilka minut po kapitulacji Niemców na stację w Lipnie wjechał niemiecki pociąg, który zatrzymano i zrewidowano. Został ranny jeden powstaniec.Powracającą z Lipna (szosa w kierunku Radomicka) kolumnę powstańców zaatakował niemiecki samolot. Podczas drugiego nalotu, od kul karabinu maszynowego poległo dwóch powstańców: Józef Kaźmierczak i Stanisław Kędzierski.

 Józef Kaźmierczak (1900-1919). Urodził się 10 marca 1900 roku w Morownicy w Powiecie Śmigielskim w rodzinie robotnika rolnego Michała i Katarzyny z Matuszewskich. Po ukończeniu szkoły elementarnej pracował w miejscowym majątku ziemskim Niemca Caesara. Podczas I wojny światowej zmobilizowany do armii niemieckiej, po wybuchu powstania ochotniczo wstąpił do oddziału powstańczego w Morownicy, organizowanego przez M. Antonina. 11 stycznia 1919 roku w wyniku zarządzonego przez Powiatową Komendę Straży Ludowej alarmu, stawił się z oddziałem w Śmiglu.

Stanisław Kędzierski (1901-1919). Urodził się 8 maja 1901 roku w Czaczu. Jego ojciec Franciszek był kelnerem, a matka, Maria z Węclewskich akuszerką. Od najmłodszych lat mieszkał w Śmiglu. Wychowywała go kuzynka ojca A. Małolepsza. W latach 1907-1915 chodził do katolickiej, powszechnej szkoły, a następnie uczył się zawodu ślusarza – kołodzieja. Do powstania przystąpił jako ochotnik.

Źródło:

  1. Zbierski,Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Red. nauk. A. Czubiński, B. Polak, 2002,

Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, red nauk. B. Polak, 1999,

Wierni Niepodległej T. I, J. Pawicki, 2004.

 

Najnowsze artykuły