Badania ankietowe mieszkańców

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.

Na ternie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki i informacji o badaniu na stronie internetowej Państwa urzędu i w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta oraz o rozpropagowanie informacji wśród sołtysów/rad osiedli.

 

Dodatkowe informacje o badaniu dostępne są na

http://stat.gov.pl/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/ oraz

http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-styczen-2019,158,1.html

Załączniki:

Ulotka informacyjna

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły