Przygotuj się na zmiany w Prawie Pracy – szkolenie!

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. W związku z tym Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie zaprasza na szkolenie pn. Zmiany w prawie pracy i zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników (RODO) od stycznia 2019 r.

Szkolenie odbędzie się 29.01.2019 r. w godz. 10.00 – 12.00 w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie ul. Dworcowa 1 (budynek dworca PKP, I piętro)
Program obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zmiany w dokumentacji pracowniczej:
a) elektroniczne akta i zasady ich prowadzenia,
b) zamiana akt papierowych na elektroniczne,
c) udostępnianie pracownikom akt elektronicznych,
d) zabezpieczenie akt elektronicznych,
2. Kwalifikowany podpis elektroniczny:
a) przydatność kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
b) procedura uzyskania podpisu,
3. Nowe zasady przetwarzania danych osobowych pracowników
a) RODO i jego wymogi względem pracowników,
b) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych kandydatów,
c) zmiany w Kodeksie pracy w związku z przetwarzaniem danych pracowników,
d) monitoring wizyjny i elektroniczny w miejscu pracy,
4. Wytyczne Grupy Roboczej d/s art. 29 w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z zatrudnieniem
5. Kontrola UODO
a) podstawy kontroli,
b) uprawnienia kontrolera,
c) sankcje.
Opłata za szkolenie 100 zł + 23% VAT za osobę – druga osoba z tej samej firmy 50% ceny.
Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie załączonego formularza pod adresem: biuro@owp.koscian.net. do 24 stycznia 2019 r.
Spotkanie poprowadzi Wojciech Dominiak z Adwokackiej Spółki Partnerskiej MSM w Lesznie.

 

Źródło: powiatkoscian.pl

Najnowsze artykuły