Środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.W związku z tym prosimy pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym pracowników o rozeznanie potrzeb w tym zakresie. Środki te będzie można przeznaczyć na określone w 2019 roku przez Radę Rynku Pracy działania. Jest to:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

Wnioskodawca powinien przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wnioskodawca powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały lub zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi, planowanymi do wprowadzenia zmianami.

            Powiatowy Urząd Pracy oczekuje na zgłoszenie zapotrzebowania do 25 stycznia 2019 roku. Informację  można przekazać listownie, na adres Powiatowego Urzędu Pracy, faxem lub pocztą elektroniczną, adres: d.nowak@koscian.praca.gov.pl.

Informacja powinna zawierać wnioskowaną kwotę, liczę osób, które zostaną objęte wnioskiem.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje jednocześnie, że zgłoszone zapotrzebowanie nie stanowi podstawy do przyznania środków pracodawcom, a stanowi jedynie podstawę do oszacowania tego zapotrzebowania.

Najnowsze artykuły