Spotkanie sprawozdawcze OSP

Coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu odbyło się tradycyjnie 06.01.2018 roku.  Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności zarządu, a także nie zabrakło wielu życzeń i dobrych słów. Burmistrz Śmigla w podziękowaniu za pracę i zaangażowanie gminnych jednostek rozdała na ręce prezesów jedostek OSP Kroniki Ochotnoczych Straży Pożarnych Wielkopolska, w których zamieszczony jest materiał nt. jednostek OSP działających na terenie gminy Śmigiel. W uroczystym spotkaniu udział wzięli: burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak, przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla Wiesław Kasperski, zastępca burmistrza Śmigla Marcin Jurga, zastępca komendanta powiatowego PSP w Kościanie Andrzej Ziegler, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu Jerzy Cieśla, a także pozostali członkowie zarządu, prezesi, naczelnicy jednostek OSP z gminy Śmigiel, a także komisja rewizyjna zarządu.
źródło:Urząd Śmigiel

Najnowsze artykuły