Zarząd Powiatu Kościańskiego udzielił wsparcia na realizację ferii zimowych

Zarząd Powiatu Kościańskiego udzielił wsparcia 46 pomysłom na zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego. W ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” wpłynęły 52 oferty współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Najwyższa kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 2 tys. złotych, a najniższa 200 złotych. Sześć wniosków nie zostało włączonych do programu i nie otrzymało wsparcia. Łącznie na realizacje programu Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył kwotę 30 600 złotych. O wsparcie samorządu przy realizacji ferii zimowych mogły ubiegać organizacje pozarządowe, (w tym: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe), gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Celem programu jest wsparcie sportowo – rekreacyjnej aktywności najmłodszych.Na wsparcie Zarządu Powiatu mogły liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane od 14 do 27 stycznia 2019 roku o charakterze ponadgminnym. Mogą mieć formę: zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej. Zgodnie z regulaminem zajęcia powinny być realizowane na trenie Powiatu Kościańskiego, jednocześnie Zarząd dopuszcza możliwość realizacji części programu poza terenem powiatu.Poniżej uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego z 31 grudnia 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły