Gminie Kościan przybywa mieszkańców

Na koniec 2018 roku w miejscowościach Gminy Kościan było zameldowanych 16 099 mieszkańców, co oznacza, że w ubiegłym roku przybyło 49 obywateli. W ciągu ostatnich dwunastu lat Gminie przybyło ponad 870 mieszkańców, co stanowi wzrost o 5,7 %. W roku 2018 urodziło się 190 dzieci (w roku 2017 – 223), a liczba zgonów wyniosła 153 (w roku 2017 – 169). W Gminie Kościan jest nieznacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Wśród 37 wsi sołeckich i 7 przysiółków największymi miejscowościami są Kiełczewo, Stare Oborzyska, Racot i Nowy Lubosz, które liczą powyżej tysiąca mieszkańców. Największą dynamiką wzrostu liczby mieszkańców w latach 2005-2018 charakteryzują się wsie Pelikan, Nowy Dębiec i Nowe Oborzyska, a najwięcej mieszkańców ubyło w Turwi, Gryżynie, Choryni i Łagiewnikom. Szczegółowe zestawienie dynamiki wzrostu liczby mieszkańców naszej gminy zamieszczamy poniżej.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły