Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Kościańskim w 2019 roku

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Kościańskim świadczone są w następujących punktach:

Numer punktu

Adres

Dni i godziny dyżurów

Jednostka prowadząca

Telefon

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

1

 

 

Urząd Gminy w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25

 

poniedziałek

godz. 14.00 – 18.00

 

 

 

 

 

 

radcy prawni

 

adwokaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698 777 351

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

 

 

wtorek

godz. 11.00 – 15.00

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

 

 

środa

godz. 14.00 – 18.00

 

czwartek

godz. 14.00 – 18.00

 

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

 

piątek

godz. 13.00 – 17.00

2

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

 

 

od poniedziałku do piątku

godz. 9.00 – 13.00

 

Fundacja Honeste Vivere

 

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

 

 

poniedziałek

godz. 10.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Honeste Vivere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698 777 351

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

 

 

wtorek

godz. 14.00 – 18.00

piątek

godz. 14.00 – 18.00

 

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

 

środa 

godz. 10.00 – 14.00

 

Urząd Gminy w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25

 

 

czwartek

godz. 11.00 – 15.00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się według kolejności zgłoszeń dokonywanych telefonicznie po numerem telefonu 698 777 351 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Kobiecie w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona porada przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w punkcie z pomocą tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej wizyty i złożeniu Staroście Kościańskiemu oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Oświadczenie powinno zostać złożone w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl według wzoru określonego w złączniku do ww. ustawy wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postepowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Najnowsze artykuły