Oddanie do użytku zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Czempiniu

Featured Video Play Icon

W poniedziałek 17 grudnia 2018r. miało miejsce uroczyste otwarcie Oczyszczalni Ścieków Czempiń. Inwestycja realizowana była w okresie od lipca 2017 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, a jej całkowity koszt wyniósł blisko 17 milionów, z czego ponad 8 milionów, czyli przeszło połowę pokryło dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. We wrześniu przy trwających już pracach budowlanych dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod modernizację i przebudowę oczyszczalni w fundament powstającego wówczas bioreaktora. Do lutego 2018 roku trwała budowa między innymi pierwszego z dwóch biologicznych reaktorów – który jest najważniejszym obiektem całości inwestycji. Poza tym realizowane były roboty w budynku socjalno-technicznym, budynku odwadniania osadu, przepompowni osadu i dmuchaw, przepompowni ścieków oraz stacji ścieków dowożonych. Realizowane były też sieci międzyobiektowe, komora kraty pionowej, główna przepompownia ścieków, jeden ze zbiorników uśredniających. Wykonany został też fundament pod nowy agregat prądotwórczy. Zaawansowanie robót pozwoliło na przełomie kwietnia i maja na przełączenie strumienia ścieków na nowo powstałe obiekty i rozpoczęcie ich rozruchu technologicznego. Dzięki temu w maju wyłączono z eksploatacji rów cyrkulacyjny tworząc warunki do realizacji kolejnego zakresu robót. W następnym etapie zrealizowane zostały roboty obejmujące w pierwszej kolejności rozbiórkę osadnika wtórnego i rozpoczęcie budowy drugiego z zaprojektowanych bioreaktorów. Po wyłączeniu z eksploatacji rowu cyrkulacyjnego został on opróżniony ze ścieków, a następnie usunięta została zalegająca na jego dnie warstwa osadów. Po tych zabiegach realizowana była rozbiórka betonowych elementów rowu cyrkulacyjnego, po to by docelowo wybudować w jego miejscu zbiornik tlenowej stabilizacji osadu oraz plac składowania osadu w części zadaszony. Technologia oparta jest na przepływowym mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków. Przepustowość oczyszczalni w procesie modernizacji została zwiększona z 1150m3/ dobę do 1500 m3/dobę, co daje nam tak zwany „zapas” w przypadku rozbudowy gminy. Oznacza to, że w ciągu doby może ona oczyścić ścieki o ładunku równym 9875 RLM (Równoważnej Liczbie Mieszkańców). Sprawnie działająca sieć wodno – kanalizacyjna nie jest już luksusem. Jest warunkiem dobrego życia. W tym kontekście stwierdzić należy, że zmodernizowana oczyszczalnia jest nie tyle potrzebna, co wręcz konieczna, by zapewnić mieszkańcom gminy życie w odpowiednim standardzie. Tym bardziej poczynioną inwestycję rozpatrujemy w kategoriach sukcesu. Dziś oddano do użytku Oczyszczalnię Ścieków Czempiń, lecz na całość projektu składała się także modernizacja przepompowni w Borowie i Czempiniu, gdzie ze względu na zły stan techniczny, urządzenia musiały zostać wymienione. Dzięki budowie kanalizacji w Jarogniewicach ukończony został proces budowy sieci sanitarnej w granicach aglomeracji ściekowej Czempiń. O przecięcie wstęgi poproszono Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Pana Konrada Malickiego – Burmistrza Gminy Czempiń, Panią Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Izabelę Kuśnierek oraz Pana dyrektora PTB NICKEL SP. Z O.O. – przedstawiciela wykonawcy. Poświęcenia nowego obiektu dokonał Ksiądz Prałat Czesław Bartoszewski. Burmistrz Gminy Czempiń podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu. To przykład dobrej współpracy. Bez niej nie udźwignęlibyśmy ciężaru i wysokości kosztów i na pewno nie podjęlibyśmy się realizacji tej inwestycji. Gospodarz zaprosił gości na rekonesans zmodernizowanej oczyszczalni a następnie na prezentację ukazującą poszczególne etapy modernizacji oraz funkcjonalność poczynionej inwestycji.

 

źródło:Urząd Gminy Czempiń

Najnowsze artykuły