Doskonalenie zawodowe JRG

W miesiącu październiku i listopadzie realizowano następujące bloki tematyczne: ratownictwo wodno-nurkowe, ratownictwo techniczne, medyczne, techniki gaszenia pożarów wewnętrznych.Podczas zajęć szkoleniowych z zakresu techniki gaszenia pożarów doskonalono podawanie prądów gaśniczych wody i piany gaśniczej z wykorzystaniem prądownic, wytwornic i z sytemu PRO-PAK.Tematyka związana z ratownictwem medycznym obejmowała zadania z zakresu opatrywania ran, urazów głowy, brzucha i miednicy.Październik i listopad to także szkolenie podstawowe druhów ochotników z technik i sposobów podawania prądów gaśniczych wody i piany gaśniczej. Omówiono grupy pożarów i rodzaje  gaśnic, ich zastosowanie w teorii jak i praktyce.

 

źródło:KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły