Czujniki zanieczyszczenia powietrza

Od 3 grudnia  br. Gmina Kościan rozpoczęła testowanie czujnika smogu i zanieczyszczeń firmy SYNGEOS Global Innovative Solutions, który  został zamontowany na Szkole Filialnej w Turwi. Przedmiotowy czujnik bada stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Ponadto czujnik mierzy temperaturę, poziom wilgotności oraz ciśnienie atmosferyczne. Z wynikami pomiarów mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej: www.syngeos.pl, w zakładce: Panel – po odszukaniu na mapie miejscowości Turew. Czujnik będzie zamontowany na okres trzech tygodni. Testowany czujnik pozwoli na podjęcie decyzji, co do zakupu modeli tego typu.

Najnowsze artykuły