Przedłużenie zamknięcia drogi w Nacławiu do 30.04.2019

W związku z prowadzonymi pracami na kontrakcie „ Modernizacja linii kolejowej E59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap I”, wykonawca robót – spółka TORPOL S.A. zawiadamia, że wprowadzona czasowa organizacja ruchu, polegająca na zamknięciu przejazdu pod wiaduktem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 3900P w miejscowości Nacław będzie obowiązywała do dnia 30.04.2019 r. Na czas zamknięcia przejazdu, wyznaczony został objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu pismem Starosty Kościańskiego KD.7121.1.305.2018 z dnia 17.10.2018 r. W tym czasie dostępne będzie przejście dla pieszych i rowerzystów.

Zamknięcie związane jest z koniecznością prowadzenia prac polegających na wyciąganiu ścianek szczelnych, budowie murów oporowych, wykonaniu robót wykończeniowych wiaduktu, kanalizacji deszczowej oraz wykonanie robót drogowych.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły