Zadrzewienia śródpolne w Gryżynie

W ramach zadania pn. „Odnowa i zagospodarowanie stawu w Racocie oraz zadrzewienia śródpolne w Gryżynie pomostem między przyrodą i dziedzictwem regionu” przy ruinach kościoła św. Marcina w Gryżynie posadzono 50 drzew z gatunku dąb szypułkowy, lipa szerokolistna, brzoza brodawkowata i klon zwyczajny, a wzdłuż przebiegającej tam drogi gminnej dodatkowo 50 lip drobnolistnych, które przyczynią się do poprawy krajobrazu oraz wzbogacenia wartości i zasobów przyrodniczych tego miejsca. Gmina Kościan na to zadanie pozyskała środki z Lokalnej Grupy Działania „Gościnna Wielkopolska” w ramach inicjatywy LEADER objętej Programem Zachowania Dziedzictwa Lokalnego z dofinansowaniem unijnym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 21.777,50 zł. Całkowity koszt operacji wyniósł 34.225,20 zł.

 

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły