II edycja Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego

Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłasza II edycję nagrody, która będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego.Kandydatów do drugiej edycji Nagrody, należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretarza Kapituły: dr Rafał Kościański, Instytut Pamięci Narodowej, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2019 r., w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów.Gala pierwszej edycji Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiegoNagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego

 

 

Najnowsze artykuły