Stypendia przyznane przez Powiat Kościański

Czterech studentów i jeden uczeń otrzymali podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 14 listopada 2018 roku, jednorazowe stypendium Starosty Kościańskiego w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego. Stypendia z rąk Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kościańskiego odebrali obecni na sesji: Kamil Przybylski oraz Małgorzata Maik.Stypendia w ramach tego programu przyznawane są od 2006 roku. Wysokość stypendium w przypadku uczniów wynosi maksymalnie 1 000 złotych netto, natomiast w przypadku studentów to kwota maksymalnie 1 500 złotych netto. Kwoty te są wypłacane jednorazowo.W tym roku o stypendium ubiegało się 9 studentów i 2 uczniów. Stypendium otrzymał jeden uczeń za osiągnięcia naukowe oraz 4 studentów (2 stypendia naukowe i 2 stypendia artystyczne):

Dariusz Piotrowski – student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Kamila Bulińska – studentka historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Kamil Przybylski – student grafiki i komunikacji wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu,
Małgorzata Maik – studentka wzornictwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu,
Tymoteusz Lis – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie.

 

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły