Inauguracyjna sesja! Krzywiń 19 listopad 2018

Featured Video Play Icon

W poniedziałek, 19 listopada br., w sali widowiskowej krzywińskiego ,,Domu Strażaka’’ odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Krzywinia, ósmej kadencji. Główny punkt obrad związany był ze złożeniem ślubowania przez Burmistrza oraz radnych. Kolejny niezwykle istotny element dotyczył ukonstytuowanie się Rady Miejskiej, czyli wyboru prezydium. W głosowaniu tajnym rajcy postanowili, że przez najbliższych pięć lat, pracami samorządu pokieruje Krystyna Motławska. Za jej wyborem opowiedziało się czternastu radnych. Funkcje wiceprzewodniczących powierzono Władysławowi Koniecznemu i Mateuszowi Walczakowi. (r)

Najnowsze artykuły