Zielonka na czele samorządu!

Przez najbliższych pięć lat – Maciej Zielonka kierować będzie pracami Rady Miejskiej Kościana. Obok ślubowania radnych i Burmistrza, wybór prezydium stanowił główny punkt sesji inaugurującej ósmą kadencję samorządu. W głosowaniu tajnym funkcje wiceprzewodniczących powierzono Dawidowi Olejniczakowi i Pawłowi Grodziskiemu.

Najnowsze artykuły