Nowa Rada Gminy Kościan

20 listopada 2018 roku podczas pierwszego posiedzenia Rady Gminy Kościan w kadencji 2018-2023 odbyło się uroczyste ślubowanie radnych wybranych podczas ostatnich wyborów samorządowych. W tym wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi Gminy Kościan. Wcześniej Agnieszka Nowak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia o wyborze.

Ślubowanie złożył również Andrzej Przybyła słowami: „Obejmując urząd Wójta Gminy Kościan uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Wójt Andrzej Przybyła zapewnił o prowadzeniu dalszych działań na rzecz rozwoju samorządu. Pogratulował radnym Rady Gminy oraz życzył owocnej współpracy i pozytywnego dialogu z mieszkańcami.

W trakcie obrad Rada Gminy dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Został nim ponownie Jan Szczepaniak. Na jego zastępcę wybrano Henryka Michalskiego. Wybrano także przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rewizyjnej oraz powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Marieta Szkudlarska – Przewodnicząca, oraz członkowie: Marcin Kowalski, Justyna Mocek i Mateusz Nejranowski. Gminnej Komisji Skarg i Wniosków przewodniczyć będzie Zdzisław Gidaszewski, a wspomagać go będą Marta Hetman i Mirosław Mądry. Składy pozostałych stałych komisji Rady Gminy ustalone zostaną na kolejnej sesji, zaplanowanej na 5 grudnia br. (ml)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły