Spotkanie motywacyjno-networkingowe dla kobiet

Bardzo owocnie przebiegło piątkowe spotkanie motywacyjno-networkingowe dla kobiet, które odbyło się w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Panie stawiły się licznie, a tematyka okazała się na tyle ciekawa, że dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych.Spotkanie realizowane pod hasłem „Skąd czerpać moc jesienią i gdzie szukać środków na realizację planów zawodowych” było częścią cyklu „Wielkie Kobiety z Małych Miast”, którego pomysłodawczynią jest Jolanta Wojciechowska, trener biznesu i coach. To idea cyklicznych spotkań Kobiet, które chcą się rozwijać, wspierać w rozwoju i cieszyć swoją kobiecością. Spotkania mają na celu zarówno wymianę kontaktów, jak również warsztaty i szkolenia prowadzone przez nas same czyli kobiety, które chcą się podzielić swoją historią i wiedzą. Odbywają się w luźnej atmosferze, przy kawie…Tym razem współorganizatorem był Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, stąd na liście tematów przewodnich znalazły się tematy związane z zakładaniem własnej firmy. Mowa była o tym gdzie szukać środków na rozpoczęcie i rozwój własnej działalności, ale także o samorozwoju zawodowym. Wskazywaliśmy możliwości korzystania z funduszy oraz programów umożliwiających podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kształcenie.Ogromne zainteresowanie wzbudziła tematyka związana z odżywianiem i jego wpływem na zdrowie oraz witalność człowieka. Temat przedstawiła Justyna Samol, doświadczony dietetyk, a jednocześnie bizneswoman, która przekonywała, że nie wolno ulegać modowym dietom i na własnym przykładzie obrazowała, że „chcieć to znaczy móc”.Natomiast Jolanta Wojciechowska opowiadała uczestniczkom o tym, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem, wzajemne wspieranie się, wymiana doświadczeń. Był też czas na rozmowy, nawiązanie kontaktów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą.W spotkaniu wzięło udział łącznie 19 osób. Wszystkie panie zgodnie przyznały, że podobne akcje są potrzebne i zadeklarowały chęć udziału w kolejnych.Uczestniczkom bardzo dziękujemy za obecność i poświęcony czas, a prelegentkom za przekazana wiedzę.

Lidia Lewandowska
dyrektor
Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.