Kolejna platforma przyschodowa

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie ma kolejną platformę przyschodową służącą do transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.Platforma umożliwi transport osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do świetlicy szkolnej, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetów dyrektorów. Na niższej kondygnacji znajduje się biblioteka i stołówka.

– W szkole uczą się dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Chcąc umożliwić uczniom dostęp do wszystkich pomieszczeń szkoły niezbędne jest ograniczenie istniejących barier architektonicznych – mówi Magdalena Dyszkiewicz, dyrektor szkoły. Druga platforma przyschodowa, pierwsza, na niższe piętro została zainstalowana w ubiegłym roku, umożliwi dzieciom funkcjonowanie w tej części szkoły.Zakup i montaż platformy uzyskał wsparcie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach  edukacyjnych  lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Pozyskane wsparcie wyniosło 10 tys. złotych. Pozostała, większa kwota, 24 809 złotych pochodziła z budżetu powiatu.

 

Najnowsze artykuły