I sesja VI kadencji Rady Powiatu Kościańskiego

Komisarz Wyborczy  w Lesznie Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 roku wyznaczył termin I sesji Rady Powiatu Kościańskiego na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 13.00.

 

 

 

Sesja odbędzie się w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

– otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

– złożenie ślubowania przez radnych,

– wybór przewodniczącego rady,

– wybór zastępcy/zastępców przewodniczącego rady,

– zakończenie obrad.

Najnowsze artykuły