Wspólne działanie w trosce o bezpieczeństwo

9 listopada Komendant Powiatowy PSP w Kościanie st.kpt. Robert Natunewicz wraz ze strażakami z sekcji kontrolno – rozpoznawczej uczestniczyli w cyklicznym spotkaniu z przedstawicielami rzemiosła kominiarskiego. Podczas spotkania omawiano bieżącą współpracę a także działania profilaktyczne zwłaszcza w zakresie uświadamiania zagrożeń, których źródłem może być niewłaściwa eksploatacja i stan przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach i mieszkaniach. Omówiono zasady wymiany informacji nie tylko tych, które związane są ze strażackimi interwencjami ale także tych związanych z obszaru profilaktyki i edukacji. Zgodnie stwierdzono, że zdecydowana większość pożarów sadzy w kominach spowodowana jest zaniedbaniami właścicieli, zarządców i użytkowników. Niepostrzeganie cykliczności w czyszczeniu przewodów kominowych prowadzi do pożarów i może w efekcie kończyć uszkodzeniem kominów co stwarza zagrożenie dla mieszkańców. Mogą oni nawet nie zdawać sobie sprawy, że w takiej sytuacji do mieszkań przedostaje się tlenek węgla, który jest bezbarwnym i bezwonnym gazem. Komendant przedstawił cele kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Podkreślił, że kolejny rok w ramach akcji edukacyjnych i spotkań ze społeczeństwem KP PSP w Kościanie dystrybuuje czujki tlenku węgla ufundowane przez kościańskie Starostwo Powiatowe. Zarówno kominiarze jaki i strażacy są zgodni, że tylko zrozumienie problemu i usłyszenie apeli może przynieść poprawę bezpieczeństwa. Bez wątpienia dodatkowym atutem jest instalowanie czujek dymu i tlenku węgla, które są strażnikami naszego bezpieczeństwa. O tyle o ile nasze zmysły mogą nie zauważyć zagrożenia o tyle te niewielki urządzenia nie pozwolą się oszukać i uchronią nas i nasze rodziny przed nieszczęściem.

 

źródlo:KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły