Wieczornica „W hołdzie dla Niepodległej”

W dniu 13 listopada w szkole w Kokorzynie odbyła się wieczornica historyczna „W hołdzie dla niepodległej”. Uczniowie zaprosili nauczycieli, rodziców, dziadków na lekcję historii. Młodzi aktorzy przy pomocy słowa poetyckiego, recytowanego i śpiewanego, zbudowali nieśmiertelny pomnik bohaterów naszej Ojczyzny. Młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie z zainteresowaniem, w skupieniu obejrzeli i wysłuchali montaż słowno – muzyczny „100 lat Niepodległej”. Po przedstawieniu zaproszeni goście chętnie obejrzeli znane i nieznane eksponaty zgromadzone w kąciku regionalno-patriotycznym przygotowanym przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Na zakończenie Pani Dyrektor Zofia Landzwojczak podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom za ich zaangażowanie i entuzjazm. Podkreśliła także ogrom pracy, jaką uczniowie włożyli w to, aby całość uroczystości wypadła tak imponująco.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły